Błędy Lekarze


W przeciwieństwie do naszego zrozumienia zachodnich lekarzy również prowadzić błędów medycznych.
Lekarze brytyjski National Health Service w 2008 roku po operacji zapomniał wewnątrz pacjentów 722 pozycji!

Najczęściej pacjent pozostał pincety, skalpele i zaciski wymazy.
Były też przypadki operacji na niewłaściwym ciele - w tym otrzymał świetne reklamowych usuwania zdrowych jąder w West Suffolk Hospital, opuścił niepłodnych pacjentów.


Dane te wskazują, że średnio, chirurdzy i spowodować poważne uszkodzenie 11 pacjentów dziennie.
Inne częste objawy to błąd w sztuce lekarskiej systematyczne błędy w przepisywaniu i podawaniu leków, transfuzji krwi nie jest naruszenie zbiorowych sterylizacja narzędzi i technologii, które prowadzą do rozprzestrzeniania się szczepów bakterii na antybiotyki.