Charakter wpływu na zdrowie


Charakter ludzkich genów i wpływać na otaczające środowisko.
Na podstawie tego, brytyjscy psychologowie sugerowali i testowane hipotezy, że natura wpływa na zdrowie.

Opierając się na wynikach badań specjalistów składała się skalę psycho i odpowiadających chorobom.
Stwierdzono, że optymiści są bardziej narażone na nadwagę i bardziej narażone na rozwój chorób układu krążenia.


Niepokojący ludzie często cierpią z powodu infekcji bóle głowy, żołądka i pęcherza moczowego, ze względu na wzrost hormonu stresu.
Agresywne osób podatnych na raka, jak również pogarsza odporność agresja.
I zło grozi zawał serca i udar mózgu.
Mniej podatne na stres innych ludzi, którzy mogą wczuć się i współczuć, i nieśmiały, jednak podatne na stres.


I większość ekstrawertycy są chronione przed chorobami serca.