Depresja u mężczyzn


Chłopców z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja często doświadczają znacznych trudności w socjalizacji, ale często problemy z psychiką kobiet narzekać.

To przeczy przekonaniu, że tam jest więcej kobiet niż wśród chłopców trudności z chorób psychicznych.
Mężczyźni, którzy cierpią z powodu depresji, 10 razy bardziej prawdopodobne, aby zmierzyć się z różnymi problemami, a kobiety 4 razy.


Ta zależność jest prawdziwa dla socjalizacji i pracy intelektualnej.
W badaniu wzięło udział 7435 osób w wieku 16 lat.
Oferowane były testy w celu oceny stopnia zaburzenia psychiczne.
Następnie mieli ocenić trudności życiowych związanych ze zdrowiem.
Sytuacja ta może być wyjaśniona przez fakt, że kobiety częściej niż mężczyźni, aby szukać profesjonalnej pomocy.


Mają silną więź emocjonalną z bliskich krewnych i przyjaciół.
Oni z kolei pomóc panie pozbyć się depresji - naukowcy uważają.
Może dlatego, że większość ludzi w Erlangen, a niezdolność do zarabiania pieniędzy wielki wpływ na ich zdrowie psychiczne.
Wyniki tego badania wskazują, że w celu oceny zdrowia psychicznego ludzi, musi zwrócić uwagę na to, jak spełnia swoją rolę społeczną.