Jak pozbyć się bólu


Radzenie sobie z bólem przy użyciu konwencjonalnego widok na miejsce, gdzie posiadające ból, mówią eksperci brytyjskiej instytutów badawczych.
Wyniki swoich badań na ten temat zostały opublikowane w kilku brytyjskich czasopism.

W badaniu wzięło udział osiemnaście osób.
W doświadczeniu skóry ochotników prytulyaty metalicznego obiektu, którego temperatura jest stopniowo zwiększana.


Jeśli człowiek nie mógł już znieść bólu nadmiernego ciepła, mógł w każdej chwili przerwać eksperyment za pomocą specjalnego pedału.
Badanie wykazało, że w przypadku osób, które w trakcie badań spojrzał na miejsce, do którego był prytulenyy gorąco metalem, mógł spokojnie znosić ból temperatury trzy stopnie wyższe niż osoby, których uwaga była rozproszona przez coś innego, takie jak sąsiad lub muchy, czołga się na parapecie.


Ponadto, jeśli wolontariusz obserwował miejsce, które boli przez lupy powiększające, temperatura progowa, mógł tolerować wzrosła o kilka stopni.
A jeśli on zaproponował, aby spojrzeć na obszarze zagrożonym przez zdrobnienie szkła, zaczął krzyczeć z bólu, dużo wcześniej.
Należy jednak pamiętać, że to doświadczenie jest tylko na tyle słaby ból tolerancyjnym, w granicach rozsądku.