Kiedy stan zapalny pomocy glinyKiedy stan zapalny, i wiele innych chorób ginekologicznych oraz pomocy aplikacji z niebieskim uzdrowiciela gliny.
Clay musi obejmować brzuch i plecy, jeśli ma na sobie majtki z gliny.
Możliwe jest wytwarzanie okrągłej ciasta glinki, które nakładają się na dolnej części brzucha.
Grubość ciasta powinna wynosić około gliny 1,5-2 cm.


Zachowaj zwrot masz nie więcej niż 2:00, po zabiegu, wszystkie ślady gliny należy dokładnie spłukać wodą.
Pamiętaj, że w każdym przypadku gliny nie mogą być ponownie wykorzystane.
Należy go wyrzucić, albo jeszcze lepiej pogrzebać.