Pozytywne aspekty depresji


Skutki depresji nie jest tak źle, jak wiele są przyzwyczajeni do myślenia.
Międzynarodowy zespół ekspertów i naukowców z Niemiec i Szwecji wykazały, że depresja nie są zalety.

Także w eksperymencie stwierdzono, że depresja zwiększa zdolność płci pięknej do analizy sytuacji i dokładnie przemyśleć opcji na przyszłość.


Funkcja ta pozwala na ustalenie sytuacji finansowej, a także sukcesu określonych zdolność do myślenia i rozważyć ryzyko.
Tak więc, depresja, według naukowców, pomagając kobietom osiągnąć najlepsze wyniki w swojej pracy.