Rzucanie dymu, nie zapomnij o papierosach


Zakaz myśli o papierosach nie pomaga rzucić palenie.

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili eksperyment, stwierdzając, że myśl o zwykłych papierosów pomaga rzucić palenie.
Doświadczenie wzięło udział 85 nałogowych palaczy, którzy zużywają więcej niż 10 papierosów dziennie.
Wszystkie z nich oferowane przez pewien czas pożegnać się z papierosami.


Wszystkie podzielono na 3 grupy.
Osoby z pierwszej grupy zostali poinformowani, aby nie myśleć o papierosach.
Uczestnicy drugie - zezwolić powstrzymać się i wyrażają chęć do palenia.
Ta ostatnia grupa jest zwolniony z emocji mocujących.
Okazało się, że druga grupa nałóg do widzenia największej liczby uczestników.


Naukowcy podkreślili, że dostępność wyimaginowanej zakazanego owocu w walce z paleniem ma pozytywny wpływ.