Samotność jest niebezpieczne dla ludzi


W ciągu ostatnich kilku lat wzrasta liczba osób samotnych, a to niekorzystnie wpływa na ich zdrowie.

Psychologowie w Wielkiej Brytanii przez 10 lat po zdrowie 10.

000 osób.
W rezultacie, stwierdzono, że śmiertelność wśród osób, które nie są w związku małżeńskim, jest równa stawce śmierci od palenia.


Kawalerowie częściej cierpią z powodu alkoholizmu, są one regularnie i odpowiednio karmione, nie mają emocjonalną stabilność i dużo pracy.
W rezultacie, ciśnienie krwi zaczyna rosnąć, ludzie depresji, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera.
Psychologowie podkreślają, że człowiek - istota społeczna i potrzebuje stałej komunikacji.


Brak kontaktu z ludźmi sprawia, że ​​ludzie nieszczęśliwi, a to ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.