Siedzący tryb pracy prowadzi do raka


Najnowsze badania raka jest mało prawdopodobne, aby zadowolić tych, którzy są zmuszeni do pracy długi dzień siedzi przed komputerem w biurze.
Fakt, że po upływie 10 lat od tych prac, jeden 2-krotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Co więcej, nawet regularne wizyty w siłowni, aby wspierać atak, nie pomaga pracownikowi, a prawdopodobieństwo nowotworu nadal będą dwa razy wyższe.


Wniosek ten został złożony przez naukowców, rozmowy 918 osób z rakiem jelita grubego.
Pytali o warunki pracy i porównaniu ich z warunkami 1021 osób bez raka.
Również zainteresowani eksperci i styl życia obu grup, a także ich poziom aktywności fizycznej.
Wyniki wykazały, że ludzie, którzy poświęcają na osiadłego pracy na więcej niż 10 lat, mogą rozwijać się nowotwory dystalnej okrężnicy (większość jelita, która łączy go z odbytnicy) prawie 2 razy częściej (94%).


Ponadto mają one 44% większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka jelita grubego.
Na podstawie wyników badań, naukowcy powiedział, że nie ilość aktywnego wypoczynku nie jest w stanie zrekompensować szkody wyrządzone długo siedzi na miejscu pracy.