Zapisywanie naturalne zęby do późnej starościW Europie, w kraju, w którym wszyscy ludzie, którzy żyli do osiemdziesięciu, a nawet dziewięćdziesięciu lat życia, wciąż wykorzystać naturalne zęby.
Autor podkreśla, że ​​dany kraj, pozytywne cała ludność cieszy naturalne zęby.
Wyjątki są tak rzadkie, że nie są warte wspomnienia.
W pierwszej wojnie światowej Southern Front armii rosyjskiej nazywa rumuński.


To był w przedniej części Rumunii, zwanego Mołdawia.
W tak niezwykły zapisywać własne zęby do starości pierwszy zauważył funkcjonariuszy i żołnierzy rumuńskiej przed armią.
Byli w szoku, widząc sobie dziewięćdziesiąt Matuzalema, którego zęby były z jednej bramki i białe jak śnieg.
By osobiście rozmawiał z ponad pięćdziesięciu żołnierzy z rumuńskim przodu, a oni jednogłośnie potwierdziły zachowanie zębów wszystkich mieszkańców Mołdawii wielkich i małych.


Pod koniec wojny, rozmawiając z jednym Żyd Aaron Royzenom że mieszkał w Mołdawii ćwierć wieku.
Autor starał się przez to dowiedzieć się, dlaczego ten dziwny stan uzębienia w Mołdawian.
ROYZ powiedział, że Mołdawianie prawie nic, ale Hominy, nie jeść, i spustoszenia Hominy z zębów nie ma.
Ten ROYZ widzi przyczyny tak niesamowite oszczędności zęby.

Mamałyga - mołdawski danie narodowe, przygotowane z kukurydzy.