Co jest bardziej przydatne w wielkim sercu


Małe rasy na krótkich dystansach, jak się okazało, przynieść więcej dobrego niż ciało wyścigach długodystansowych oraz korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Eksperci Szkocji przeprowadził gruntowną analizę wpływu różnych działań fizycznych w stanie naczyń krwionośnych i serca.
Studia zaproszeni zostali do udziału młodzież, którzy zostali podzieleni na trzy grupy.


Jedna grupa młodzieży odbywają regularnych krótkich dystansach jogging trzy razy w tygodniu.
Inna grupa spędziła długie wyścigi jogging długich dystansach.
Trzecia grupa nastolatków nadal prowadzić swoje normalne życie.
Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji i badania młodzieży w dwa miesiące po eksperymencie, naukowcy odkryli, że nastolatki, którzy zaangażowani w prowadzenie długich dystansach, spadła nadwagi.


Również te nastolatki były oznaczone poprawę przepływu światła tlenu.
Ale pierwsza grupa nastolatków, którzy byli zaangażowani w prowadzenie szybki na krótkich dystansach, również wykazało istotną poprawę układu krążenia.