Wyczerpaniu jogging niebezpieczne dla stawów


Nadmierna aktywność fizyczna w starej kontuzji wiekowej.

Radiolodzy w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że aktywne skoków i jazdy zwiększa ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów po 40 latach.
Ten badano kolejne dowody naukowe.
W eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców udział 136 kobiet i 100 mężczyzn w wieku od 40 do 55 lat.


Eksperci ocenili aktywności fizycznej uczestników, w tym względzie, że podzielono na 3 grupy: wysokim, średnim i niskim aktywności.
U 50% uczestników stwierdzono uszkodzone łąkotki - chrząstki pad stabilizujący kompozycję.
W 75% stwierdzono uszkodzenia chrząstki, a 17% - uszkodzenie więzadeł.
Najbardziej uszkodzenia były w pierwszej grupie uczestników.


Ci ludzie są dużo skoków i jazdy.