Człowiek pracy może spowodować rozwód


Wniosek ten został złożony przez naukowców z Wielkiej Brytanii.
Wierzą, że zawody, które oznaczało, troski o innych, co prowadzi do pogorszenia stosunków w rodzinie.

Drugie miejsce podzielili matematyków, sekretarzy i kucharzy.
Prawdopodobieństwo, że w końcu skończy się w przypadku rozwodu jest 20%.


Na trzecim miejscu, strażaków, nauczycieli i pisarzy.
Ludzie, którzy pracują w biurach, organów sądowych rytualnych ryzyko rozpadu rodziny na 12%.
Dentyści, duchowieństwo, ortopedzi ryzykować tylko 2%.
Również twierdza małżeństwa zależy od płci pierwszego dziecka.
Ryzyko rozwodu wzrasta, gdy rodzi się pierwsza dziewczyna pojawia.


Pary, gdzie urodzili się pierworodnym, hodowane mniej.
Samotna matka, która ma syna, bardziej zadowoleni z ich osobistego życia z innym mężczyzną niż kobiety z córką na rękach.
Wynika to głównie z faktu, że większość mężczyzn marzy o spadkobiercy.
Chłopiec urodziny prowokuje para na bardziej poważne nastawienie do ich małżeństwa.

Chłopiec nie może rozwijać się bez ojca.