Głównym powodem rozwodu - nuda


Kanadyjski profesor z Uniwersytetu w Winnipeg, Beverly Fehr, zidentyfikował przyczynę rozwodu.
To była nuda!

W tym badaniu klinicznym, którego głowa była godziwa, uczestniczyło 88 par.
Niektóre z nich doświadczenie życia stanowiły łącznie ponad 30 lat.
Historie wolontariuszy o ich relacji i problemów w życiu rodzinnym, w jakiś sposób był powiązany z zjawiska, które naukowcy dał nazwę nuda rodzina.


Co więcej, stwierdzono, że przyczyny nudy została wymyślona aż 70 sztuk.
Ponadto okazało się, że kobiety są nudzić w małżeństwie jest znacznie więcej niż mężczyzn.
Może to prowadzi do tego, że kobiety są bardziej prawdopodobne, aby zainicjować rozwód niż mężczyźni? Może to była nuda i zachęca ludzi do spraw pozamałżeńskich?