Mat jogi jest złe dla zdrowia


Kylymy- pianka jest używany do wykonywania wykonywane, leżąc na podłodze, takie jak joga.
Wykonane są z polichlorku winylu (PCW).
Podczas używania maty zaczynają stać ftalany, dioksyn, furanów i inne zanieczyszczenia organiczne.

Zaczyna się od dwóch czynników zewnętrznych: od dywanów zaczyna dotykać skóry, a ludzie, którzy robią ćwiczenia, oddychanie płynów niebezpiecznych.


Ściśle z chlorkiem winylu może prowadzić do raka piersi, reakcje alergiczne, przewlekłe zatrucie.
Kobiety, które trenują na co dzień, mogą rozwijać niepłodności.