Najlepszy wiek do małżeństwa


Badanie przeprowadzone wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, pomógł wyciągnąć pewne wnioski o najlepszym wieku do małżeństwa.
Wiek Suite musiał wziąć pod uwagę wiele okoliczności, takie jak trwałość małżeństwa.

Statystyki wykazały, że najmniej prawdopodobne, aby wziąć rozwód pary pobrali się w terminie dwudziestu trzech do dwudziestu siedmiu lat.


Takie pary obecnie nie więcej niż 15 procent.
Specjaliści nie zalecają wiążą ze sobą więzi rodzinnych do dwudziestu trzech lat, ale po dwadzieścia siedem lat nie jest najlepszy czas dla relacji.
Według naukowców, ten wzór jest wyjaśnione przez czynniki jak dojrzałości psychicznej i społecznej, co z kolei pozwala pary patrzeć na życie o wiele bardziej realistyczne.