Nieszczęśliwa miłość ma ból fizyczny


Zespół amerykańskich naukowców przeprowadziła badania, których celem było określenie, które obszary mózgu odpowiedzialne za ból fizyczny i uczucia chorej miłości.
Stwierdzono, że emocjonalne i ból fizyczny obejmować te same obszary mózgu.

Eksperyment z udziałem 40 osób, w relacji, które zostały zniszczone w czasie ostatnich sześciu miesięcy.


W eksperymencie naukowcy poprosił wolontariuszy przypomnieć najlepsze momenty wcześniejszych relacji, pokazując im zdjęcia kochanków.
Badano aktywność mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego.
Następnie badani zostali poproszeni o przetestowanie ból fizyczny.
Ciała uczestników były stosowane urządzenia grzewcze, stopień ciepła, który osiąga temperaturę wrzenia wody.


Eksperci twierdzą, że uzyskane w danych doświadczalnych pozwoli w przyszłości do zbadania przyczyn chorób fizycznych i zaburzeń psychicznych spowodowanych doświadczeń emocjonalnych.