Jogurt Przysmaki nerwy


Probiotyki - dobre bakterie zawarte w jogurtów i innych produktów mlecznych.
Ostatnie badania wykazały, że probiotyki mieć pozytywny wpływ nie tylko na przewodzie, lecz ogólny stan układu nerwowego.


Studiował mechanizm wpływu probiotyków na organizm człowieka, eksperci z University of Texas odkryli, że neurochemiczne pochodne tych substancji może działać jako związków mechanizmu dostarczania neyroaktivnyh, poprawę zdrowia psychicznego i przewodu pokarmowego.


Naukowcy odkryli związek między układem nerwowym i mikroflory jelitowej.