Kiełbasy, szynki, kiełbasy i podobne wywołuje raka jelita grubego


Spożywczy wytworzony z przetworzonego mięsa może powodować rozwój raka jelita grubego.

5 osób na 100 ryzyka zarobić onkologii jelita.
Eksperci ustalili, że 50 g szynki, kiełbasy, boczek i kiełbaski zwiększa ryzyko raka jelita grubego od 6 do 100 razy.
Eksperci w Wielkiej Brytanii szacuje się, że średnia z chłopców spożywać dziennie 50 g przetworzonego mięsa, a kobiety około 25 g, można stwierdzić, że grupa ryzyka obejmuje mężczyzn.


Eksperci ustalili, że około 10% przypadków raka jelita grubego może być zatrzymany, jeśli ludzie się tydzień jeść mniej niż 70 gramów przetworzonego mięsa.
Jest to średnia z 3 kawałkami kiełbasy.