Marchew - jako profilaktyki raka


Nazwane listy produktów, które zapewniają maksymalną ochronę organizmu przeciwko komórkom raka.

Ostatnie badania wykazały skuteczność innego kwasu retinowego, który jest pochodną witaminy A w zapobieganiu tworzeniu się komórek nowotworowych.
Korelacja była receptora kwasu kwasy beta RAR-?, Hodowla, która podkreśla pozytywną dynamikę w walce z rakiem.


W tym doświadczeniu stwierdzono, że komórki nowotworowe odpowiedzi na retynoevuyu kwas jedynie we wczesnych stadiach raka, a w usuwaniu agresywnych komórek będą pomocne.
W ten sposób, naukowcy byli w stanie bezpiecznie przenieść produkty, które są doskonałe w profilaktyce raka ze względu na zawartość kwasu retinowego jest słodkie ziemniaki (słodkie ziemniaki) i marchewki.