Hałas - przyczyną szkody związane z pracą


Większość pracowników zatrudnionych w sektorach produkcyjnych metalurgia i przemysł tartaczny, co duży wpływ hałasu, powiedzieć kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu w Montrealu.

Okazało się, że wyższy dźwięk decybeli zwiększa ryzyko wypadków przy pracy, kolizji drogowych i utraty słuchu.
Zbadano prawie 53 000 osób.


Ponad 60% z nich pracuje w poziomie hałasu, które przekraczają dozwolony limit 90 decybeli dobę, co odpowiada hałasu podczas ruchu pociągów w metrze.
Z tego powodu ludzie są 6,2% częściej stają się ofiarami wypadków przy pracy.
Z 43.

250 badanych wypadków w fabrykach 5000 były związane ze zwiększonym poziomem hałasu.


Darby jest szczególnie zaniepokojony faktem, że poziom hałasu w produkcji prowadzi do przedwczesnego i utraty słuchu u mężczyzn poniżej 40 lat.
Znaczna utrata słuchu ryzyko wypadków drogowych wśród pracowników wzrosła o 31%, a to nie było drobne wypadki drogowe i poważne wypadki.
Lekarze nazywają wskaźniki decybeli w wielu fabrykach niedopuszczalnie wysokie dla zdrowia i życia pracowników.