Kobiety z depresją mężczyzn


Naukowcy odkryli, że kobiety są dwa i pół razy bardziej narażone na depresję niż mężczyźni.

Ustalenia te mają naukowców w badaniu przeprowadzonym przez Europejskie Kolegium Neyropsihofarmakolohii które obejmowały 30 krajów w Europie (w tym w Wielkiej Brytanii).
Dane badania wykazały, że 164.

800.

000 ludzi, i jest 38,2% ludności w krajach uczestniczących w badanych - cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, takich jak bezsenność (7%), zaburzenia lękowe (14%), depresja (6,9 %), schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe, uzależnienie od leków.


I liczba pacjentek w wieku 16 do 42 lat jest dwukrotnie więcej niż mężczyzn w tym samym wieku.
Naukowcy powiązali kobiet z depresji i braku odpowiedzialności za swoje dzieci.
Jednym z głównych badaczy w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy), profesora Hansa Ulricha Vittchen, mówi: Małżeństwo wydaje się zmniejszać ryzyko męskiej depresji, ale zwiększa ryzyko płci pięknej.


Według statystyk, ryzyko depresji u osób mieszkających samotnie powyżej 2-4 razy, w przeciwieństwie do małżeństw.

Ponadto, pojedyncze lub rozwiedzione mężczyźni cierpią bardziej niż kobiety, które są w podobnej pojemności.