Nie zadowolony z mniejszym żyje


Znaleziono Eksperci że ponurego życia i jego sensu w obniżonej długości życia.

Eksperci z Japonii próbował ustalić, jaki wpływ mają na okresie życia radości życia i szczęścia z tego, co to w ogóle.
Przez 7 lat badali życie ponad czterdzieści tysięcy osób (obu płci), których wiek wahał się od czterdziestu do siedemdziesięciu dziewięciu lat.


Naukowcy zapytał każdego pacjenta, czy jest zadowolony ze swojego życia.
Pięćdziesiąt dziewięć procent pacjentów było zadowolonych z życia, trzydzieści sześć procent było niezdecydowanych w tej kwestii, a pięć procent badanych stwierdziło, że nie czują przyjemności z życia.
Większość pacjentów, którzy nie byli zadowoleni ze swojego życia byli bezrobotni i nie miał rodziny.


Co więcej, większość z tych osób były w większości analfabetami i słabe zdrowie różnią.
Ostatecznie, według statystyk, nawet po wyłączeniu ryzyka poważnych chorób, ludzie, którzy nie czują przyjemności z życia, mają znacznie większe ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu do osób korzystających z ich życia.

Należy podkreślić, że dane te nie mają wpływu na obecność innych chorób lub uzależnienia od alkoholu.
Także ludzie, którzy doświadczają niezadowolenia życia są 60% bardziej narażone na śmierć z powodu chorób serca i naczyń oraz 90% bardziej narażone na śmierć z innych przyczyn niezależnych od stanu ich ciała.