Poszukiwanie popularności prowadzi do narkotyków i alkoholu


Narkomania i alkoholizm - ślady pragnienie sławy.

Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu w Kanadzie wykazały, że pomiędzy pragnieniem młodego pokolenia przywództwa i rozwoju ich podatność na narkotyki i alkohol są ściśle związane.
Specjaliści analizowali zachowanie 500 studentów w pewnym okresie życia, w wieku 10-11, 12-13, 14-15.


Badano szczegółowo poziom popularności młodych ludzi i ich przyjaciół, a ich skłonność do alkoholu, marihuany i twardych narkotyków.
W rezultacie okazało się, że bardziej popularne nastolatka, bardziej prawdopodobne jest to, że pali marihuanę i pije alkohol.
Nastolatki, które nie są liderami, brak jej popularności kompensacyjne działania ekstrawaganckie.


Są napady agresji, ale są one mniej podatne na użyciu alkoholu i leków.