Świetne, małe zagrożenie śmieci


Czas nie świadczył śmieci mogą osłabić zdrowie, jak niebezpieczne bakterie mnożą się z wielką prędkością.

Eksperci zbadali zawartość pojemnika na kurz i doszedł do wniosku, że w śmieciach dzień tam 600% nowych mikroorganizmów.
Najbardziej niebezpieczne były gronkowce, które mogą powodować ropnie skóry, liszajec i posocznicę.


Te mikroby w śmieciach dodania tygodniowy 130% populacji.
Również w tym okresie czasu, w odpadach zwiększa liczbę E.
coli E.
coli w 82% i Psudomonas aeruginosa o 71%, co prowadzi do stanu zapalnego i ropienia skóry.
Nie zapomnij, że regularne usuwanie śmieci - gwarancja zdrowia!