Szczęście - jest wolność, a nie pieniądze


Dla większości ludzi ich wolności lepsze pieniądze i można poczuć ich dobrobytu.
Został zidentyfikowany w międzynarodowym przeglądzie danych z 63 krajów, które odbyło się na Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia).

Chociaż wiele badań na całym świecie zostały poświęcone wskaźników zadowolenia z życia i szczęścia, eksperci w tej analizie będzie znaleźć odpowiedź na inne pytanie: co jest ważniejsze dla dobrego samopoczucia - bogactwa materialnego lub zapewnienie autonomii i prawa do wyboru? Okazuje się, wolność jest ważniejsza dla zmniejszenia negatywnych objawów psychicznych.


Czy fundusze i promować swobodę działania, ale nie mogą dodawać ludziom szczęście i radość, psychologów samodzielne.
Ale wolność osobista i samowystarczalność mają ścisły związek z indywidualizmu społecznego i poczucia ogólnego samopoczucia w życiu.
Ponadto, eksperci twierdzą, że w niektórych społeczeństwach indywidualistycznych, takich jak Stany Zjednoczone, więcej niezależności od znajomych i rodziny iść w parze z wysokim poziomem stresu i złego stanu zdrowia.