Źli ludzie szybko tyją


Podczas badań naukowcy z Francji wykazały, że gorzej charakter człowieka, tym bardziej ryzykuje znaczącego wzrostu wskaźnika masy ciała ponad dwóch dekad.

W badaniu wzięło udział około 6500 kobiet i mężczyzn w wieku od 35 do 55 lat, a od 19 lat mają 4 razy mierzona wskaźnikiem masy ciała.
W tym przypadku, stosunek płci silniejsze od wagi i zwiększenia postaci wrogości bardzo znacznie inaczej niż kobiet.


Konkretnych przyczyn przyrostu masy ciała z powodu złej morale, naukowcy nie są jeszcze określone, ale eksperci uważają, że rzeczywista upór nie pozwala tacy ludzie kontrolować swoje zdrowie i słuchać porad lekarzy.